dr Dominika Hofman–Kozłowska

Pomysłodawczyni i założycielka UŚ Maturzystów

Jej życie kręci się wokół edukacji. W obszarze naukowym podejmuje refleksję nad przyszłością i rozwojem integralnej edukacji, przygotowując swój doktorat na Uniwersytecie Śląskim. W obszarze aktywności zawodowej i społecznej prowadzi szkolenia, głównie dla nauczycieli i edukatorów. Jest trenerem w ramach projektów ogólnopolskich: „Szkoła Tutorów”, „Akademia Innowacji” Collegium Wratislaviense oraz „Polska Cyfrowa Równych Szans” a także regionalnych: „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej województwa małopolskiego”. Jest założycielką i koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Miłośniczka odkrywania świata (poprzez podróże) oraz ludzkich potencjałów (poprzez liczne spotkania i warsztaty)

mgr Ewa M. Walewska

Koordynatorka UŚ Maturzystów

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, słuchaczka studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UŚ. Wykładowczyni i edukatorka. Prowadzi zajęcia akademickie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego na dwóch kierunkach studiów: kulturoznawstwie i kulturach mediów. Wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego Dzieci oraz wieloletnia prelegentka Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematu technocodzienności i wpływu mobilnych technologii na użytkownika. Prywatnie miłośniczka jezior, rzek i lasów, z przyjemnością uciekająca poza miasto, gdy to tylko możliwe. W wolnych chwilach pokonuje kolejne trasy spływów kajakowych, chodzi na grzyby i fotografuje mech.

dr Marcela Gruszczyk

Historia

Pracuje w Zakładzie Historii Najnowszej 1918-1945 w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi ćwiczenia zarówno z historii powszechnej, jak i historii Polski, a także z geografii politycznej. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół idei jedności słowiańskiej po II wojnie światowej.

Od zawsze pasjonowała ją Rosja i obszar postsowiecki. To właśnie tam z największą chęcią realizuje swoje podróżnicze zapędy. Jej marzeniem i celem jest Kaukaz Północny oraz Kałmucja — kraina położona na krańcu Europy. Od niedawna jest również zafascynowana Bałkanami.

Od kilku lat, jak mówi, ma niezwykłą satysfakcję i przyjemność prowadzić warsztaty dla maturzystów.

dr Marta Baron–Milian

Język polski

Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii „Artes Liberales” w Warszawie. Asystent naukowy w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą związkom literatury i ekonomii.

Bardziej od czytania i mówienia o tym, co się czyta, lubi tylko jeździć samochodem.

mgr inż. Anna Zalewska

Matematyka

Absolwentka matematyki na Politechnice Śląskiej. Od kilku lat przygotowuje maturzystów do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z UŚ Maturzystów związana jest od początku jego istnienia. Ucznia zdolnego wyszlifuje do perfekcji, uczniowi z lukami w wiedzy pomoże je połatać i dobrze zrozumieć temat. Zawsze stara się pokazać, że TO MA SENS i że matematyka to nie suche wzorki, lecz spójna całość.

Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim analiza matematyczna i teoria liczb. Jest autorką wielu materiałów edukacyjnych, e-learningowych i scenariuszy lekcji dla dzieci i młodzieży.

Prywatnie amatorka pływania i ratownik wodny. Od lat związana jest z chorzowskim Oddziałem WOPR, gdzie udziela się społecznie w ramach pracy w Zarządzie Oddziału, a kiedyś również jako instruktor Dziecięcej Sekcji Ratowniczej.

dr Natalia Stępień–Lampa

Wiedza o społeczeństwie

Jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką edukacyjną i szansami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.

W 2010 roku ukończyła Szkołę Trenerów. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia szkoleń wykorzystuje w pracy dydaktycznej, prowadząc ćwiczenia i konwersatoria dla studentów politologii na Uniwersytecie Śląskim.

Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W lipcu 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.

Jest również instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i po godzinach pracuje z dziećmi i młodzieżą. Kocha góry, w tym w szczególności Tatry. Zimą jeździ na nartach, latem na rolkach. Ostatnio zachwyca się sagą „Pieśni lodu i ognia” George’a R.R. Martina oraz kryminałami J. Nesbo.

dr hab. prof UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek

Język polski

Dr hab., prof. UŚ, dydaktyk literatury. Ponad 17 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie, prowadząc również kółko teatralne i współpracując z Teatrem Zagłębia w Będzinie. Egzaminator maturalny. Naukowo zajmuje się dydaktyką literatury oraz literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka książek: „(Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka”, „W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży” (książka została przetłumaczona na język angielski – „Reading (in) the Holocaust. Practices of Postmemory in Recent Polish Literature for Children and Young Adults”) oraz „Po lekcjach”. Redaktorka czasopisma elektronicznego poświęconego literaturze dla dzieci i młodzieży „Paidia i Literatura”. Miłośniczka psów i jesieni.

dr Paulina Dybał

Chemia

Doktora nauk chemicznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii organicznej oraz biotechnologii i ochrony środowiska. Od siedmiu lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim Maturzystów, a od trzech pracuje jako nauczyciel chemii.

W swojej działalności dydaktycznej chętnie korzysta z cyfrowych rozwiązań i narzędzi takich jak m.in.: Quizizz, Kahoot, Padlet, Wordwall, Canva, MS Teams, Clasroom, czy Jamboard. Lubi również pracować z wykorzystaniem metod takich jak m.in.: odwrócona klasa, gamifikacja, metoda projektu, czy escape room. Jako trener chciałaby zarażać uczniów pasją do nauki oraz pomóc im w osiągnięciu jak najlepszych wyników maturalnych i dostaniu się na wymarzone studia.

W wolnych chwilach lubi podróżować, uciekać od codziennego zgiełku w góry, jeść dobre rzeczy i zwiedzać najbliższą okolicę ze swoim psem.

dr Anna Fuchs-Urbisz

Biologia

Pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, gdzie w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne. W swojej pracy interesuje się procesem oogenezy, czyli formowania żeńskich komórek rozrodczych a także funkcjonowaniem zespołów komórek płciowych w gonadach żeńskich u pierścienic.

Poza pracą, prowadzi różnorodne zajęcia i warsztaty starając się popularyzować biologię a w szczególności embriologię wśród dzieci i młodzieży. Współpracuje także z UŚ Dzieci a od 2012 roku jest współorganizatorem Ogólnokrajowej Konferencji Arthropod skierowanej do młodych naukowców. Czas wolny spędza na zabawie z dwójką dzieci, w kinie lub na wycieczkach.

dr Łukasz Chajec

Biologia

Biolog, pozytywnie zakręcony edukator, pracownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz nauczyciel akademicki w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Członek Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Dzieci oraz Uniwersytetem Śląskim Maturzystów, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko rozumianej biologii. Organizator Nocy Biologów UŚ oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców ARTHROPOD. W polu jego zainteresowań naukowych znajduje się przede wszystkim szeroko pojęta biologia komórki, embriologia i histologia zwierząt oraz fizjologia człowieka. Jego głównym edukacyjnym celem jest uświadomienie innym, że żywopłot to nie roślina, banan to jagoda oraz że robaki nie latają, a jedynie mogą zamieszkiwać nasze jelita.

W wolnych chwilach (których nie ma za wiele) lubi podróżować, czytać powieści kryminalne, spędzać czas z przyjaciółmi oraz gotować… i oczywiście jeść.

mgr Sabina Strózik

Język polski

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, lektorka języka polskiego jako obcego (w latach 2017-2019 na pekińskich uniwersytetach). Kiedy nie uczy, czyta i zastanawia się, jak te lektury w uczeniu wykorzystać albo jak napisać recenzję do „artPAPIERU”, z którym jest od kilku lat związana. Niewiele rzeczy sprawia jej taką przyjemność, jak rozmowy o literaturze, podróżowanie i wystawy malarstwa.

dr Magdalena Piotrowska-Grot

Język polski

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się polską poezją drugiej połowy XX wieku – poetyckimi przejawami postsekularyzmu, literackimi sposobami obrazowania zaświatów, a także „zwrotem topograficznym” oraz korelacjami poezji i architektury. Zawód nauczyciela to dla niej ścieżka ciągłego rozwoju oraz niepowtarzalna okazja do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce dydaktycznej i połączenia jej z pasją, którą można zaszczepiać innym miłośniczkom i miłośnikom literatury. Uwielbia czytać i podróżować, najchętniej łącząc obie te przyjemności.

dr Anna Brzeska

Matematyka

Doktor nauk matematycznych, starszy wykładowca w Instytucie Matematyki UŚ. Członek jury Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków, nauczyciel mianowany. Organizatorka stanowiska pokazowego Instytutu Matematyki UŚ w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki. W kręgu jej zainteresowań naukowych leżą topologia, logika, teoria mnogości oraz szeroko rozumiana teoria gier, z których zakresu od lat prowadzi wykłady dla studentów kierunku matematyka. Chętnie korzysta z dobrodziejstw platformy moodle. Na zajęciach przez siebie prowadzonych wysoko ceni zaangażowanie, pomysłowość i konstruktywną dyskusję rozwiązania.
Jej mottem jest: cokolwiek robisz, rób to najlepiej, jak potrafisz.

mgr Justyna Rostocka

Fizyka

Absolwentka Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka na Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań. Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz na poziomie studiów.

dr Sylwia Kania

Matematyka

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, nauczyciel dyplomowany. Naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, w obrębie jej zainteresowań znajduje się m.in. rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, trudności studentów i uczniów w rozumieniu pojęć matematycznych oraz modernizacja nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia. Jest autorką licznych publikacji o charakterze dydaktycznym, a nauczanie matematyki jest jej pasją.

mgr Aleksander Uszczyk

Geografia

Absolwent geodezji i kartografii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, geografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Od dzieciństwa pasjonował się geografią oraz informatyką co dzisiaj owocuje m.in. aktywną działalnością z pogranicza tych dwóch dziedzin (tzw. Systemy Informacji Geograficznej). Ponadto był członkiem trzech ekspedycji polarnych (Svalbard, Spitsbergen), gdzie prowadził badania dotyczące pokrywy śnieżnej i jej wpływu na geometrię oraz bilans masy lodowca. Czerpię ogromną satysfakcję z pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Śląskim prowadząc zajęcia z zakresu geografii.
Muzyka to jego kolejna pasja, w wolnych chwilach gra na gitarze oraz jambe/conga.

mgr Natalia Jarosz

Biologia

Absolwentka biotechnologii, doktorantka IV roku biologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. W swojej pracy badawczej zajmuje się procesem spermatogenezy pijawek lekarskich. Prowadzi różnorodne zajęcia popularyzujące biologię w ramach Ogólnopolskiej Nocy Biologów, Śląskiego Festiwalu Nauki oraz Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji ARTHROPOD oraz I międzynarodowej konferencji BioS/TEM.

W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze, czytać kryminały i spędzać czas z przyjaciółmi.

dr Jan Zając

Język polski

Literaturoznawca i psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ, interesuje się teorią i filozofią literatury, przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ. Lubi czytać książki, oglądać filmy i seriale oraz grać w gry wideo, a o tym, co przeczytał, obejrzał i w co grał – bardzo lubi rozmawiać.

mgr Daria Więcławek

Historia

Absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.
Historyczka i kulturoznawczyni, wieczna doktorantka w Instytucie Historii, zafascynowana dawnymi poradnikami (retro-coachingiem).

Jej zainteresowania badawcze plączą się wokół dziejów społeczeństwa XIX-wieku: ludzkich pasji, lęków i ambicji. Oprócz tego lubi dzielić włos na czworo (sześcioro, ośmioro) tropiąc rozmaite motywy kulturowe i archetypy w filmach, serialach i reality tv. Uwielbia schroniskowe kundelki. Na życie zarabia pisaniem quizów, ale nie lubi o tym rozmawiać.

dr hab. prof. UŚ Magdalena Piekara

Język polski

Literaturoznawczyni z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, prowadząca badania w obrębie dwóch epok: pozytywizmu i socrealizmu. Interesują ją głownie pęknięcia i szczeliny systemu w socrealizmie, a także problematyka emancypacji i asymilacji Żydów w pozytywizmie. Autorka trzech książek, dwóch o socrealizmie i jednej o pozytywizmie. Pisze właśnie kolejną książkę: „Widokówki socrealistyczne”. (Fotografia: Agnieszka Sikora)

mgr Kasper Pfeifer

Język polski

Doktorant w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik projektu NCN Preludium Estetyka jako polityka. Twórczość Brunona Jasieńskiego oraz laureat konkursu ETIUDA. Interesuje się poezją rewolucyjną, futuryzmem oraz historią ludową. Publikował m.in. w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Wielogłosie”, „Praktyce Teoretycznej” i „Tekstach Drugich”. Autor książki poetyckiej adblock (Łódź 2019) nominowanej do Nagrody Poetyckiej Silesius.

mgr Łukasz Wielgosz

WOS

Absolwent dwóch kierunków na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego: politologii oraz doradztwa politycznego i publicznego. Obecnie doktorant nauk o polityce. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z polskim systemem politycznym, samorządem terytorialnym oraz partycypacją obywatelską na poziomie lokalnym. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą polaryzacji politycznej w Polsce i na Węgrzech.

Wielki miłośnik blockbusterowego kina (najlepiej z komiksowymi superbohaterami), pasjonuje się box officem i obserwowaniem wojny streamingowej między platformami. Większość wolnych chwil stara się wykorzystać na śledzenie popkulturowych doniesień, czytanie komiksów oraz dyskusje z przyjaciółmi na tematy związane ze światem filmów i seriali.

mgr Andrzej Mazur

Matematyka

Nauczyciel matematyki w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Egzaminator OKE w Jaworznie. Autor i recenzent zadań maturalnych. Członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy CKE.
Promotor innowacyjnych metod nauczania. Entuzjasta wdrażania w szkole aktywności i form pracy charakterystycznych dla programu Matury Międzynarodowej IB DP. Jego uczniowie twierdzą, że jako nauczyciel jest: kreatywny, wymagający, sprawiedliwy, pomocny i ma poczucie humoru.
W wolnym czasie lubi gotować. Chętnie śpiewa publicznie. Trenuje taniec towarzyski. Sympatyk klubu piłkarskiego LGKS’38 Podlesianka Katowice.

dr hab. prof. UŚ Barbara Feist

Chemia

Absolwentka chemii Uniwersytetu Śląskiego, dr hab., prof. UŚ, pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Chemii, ponadto nauczyciel dyplomowany i państwowy egzaminator maturalny z chemii. Naukowo zajmuje się nieorganiczną analiza śladową. Jej badania skupiają się na opracowywaniu nowych metod zatężania śladowych ilości jonów metali ciężkich z zastosowaniem mikroekstrakcji do fazy stałej. Jako fazę stałą stosuje materiały węglowe, m.in. węgiel aktywny, nanorurki węglowe oraz tlenek grafenu. Jej pasją są podróże, szczególnie w góry Europy oraz wyprawy rowerowe. Ponadto uwielbia czytać reportaże pokazujące życie ludzi w innych krajach i kulturach.

mgr Mirosław Szumny

Geografia

Magister geografii, doktorant Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim, egzaminator maturalny, współautor podręcznika Ciekawi świata 1, Geografia, zakres rozszerzony, wydawnictwo Operon. Wieloletni nauczyciel dyplomowany pracujący z młodzieżą licealną. Zainteresowania: turystyka, fotografia, wspinaczka górska i skałkowa.

mgr Łukasz Durczyński

Historia

Jestem absolwentem historii (specjalność nauczycielska)  na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie.
Od 2006 roku uczę historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Jestem opiekunem naukowym laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a maturzyści zdają egzaminy powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

dr Marzena Podgórna

Chemia

Absolwentka chemii Uniwersytetu Śląskiego, pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, doktor nauk chemicznych, nauczyciel mianowany. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunkach: chemia i biotechnologia z zakresu: chemii ogólnej, chromatografii oraz dydaktyki chemii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, opiekun finalistów konkursów przedmiotowych z chemii. Prowadzi zajęcia popularyzujące chemię w ramach Warsztatów Chemicznych dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanych przez Instytut Chemii UŚ. Naukowo zajmuje się chromatografią związków organicznych o znaczeniu biologicznych oraz dydaktyką chemii. Autorka publikacji naukowych z zakresu chromatografii. Zainteresowania: piesze wycieczki górskie, literatura historyczna.

Menu