mgr Dominika Hofman–Kozłowska

Pomysłodawczyni i założycielka UŚ Maturzystów

Jej życie kręci się wokół edukacji. W obszarze naukowym podejmuje refleksję nad przyszłością i rozwojem integralnej edukacji, przygotowując swój doktorat na Uniwersytecie Śląskim. W obszarze aktywności zawodowej i społecznej prowadzi szkolenia, głównie dla nauczycieli i edukatorów. Jest trenerem w ramach projektów ogólnopolskich: „Szkoła Tutorów”, „Akademia Innowacji” Collegium Wratislaviense oraz „Polska Cyfrowa Równych Szans” a także regionalnych: „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej województwa małopolskiego”. Jest założycielką i koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Miłośniczka odkrywania świata (poprzez podróże) oraz ludzkich potencjałów (poprzez liczne spotkania i warsztaty)

dr Magdalena Piotrowska-Grot

Koordynator UŚ Maturzystów, Język polski

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się polską poezją drugiej połowy XX wieku – poetyckimi przejawami postsekularyzmu, literackimi sposobami obrazowania zaświatów, a także „zwrotem topograficznym” oraz korelacjami poezji i architektury. Zawód nauczyciela to dla niej ścieżka ciągłego rozwoju oraz niepowtarzalna okazja do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce dydaktycznej i połączenia jej z pasją, którą można zaszczepiać innym miłośniczkom i miłośnikom literatury. Uwielbia czytać i podróżować, najchętniej łącząc obie te przyjemności.

dr Agnieszka Wójtowicz-Zając

Zastępca Koordynatora UŚ Maturzystów, Język polski

Absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych, krytyczka literacka i koordynatorka w Uniwersytecie Otwartym. Zajmuje się współczesną literaturą polską, przede wszystkim kobiecą i teorią literatury. W nauczaniu najbardziej lubi błysk zainteresowania w oczach ucznia – zwłaszcza przy omawianiu pozornie nudnego zagadnienia.

dr Marcela Gruszczyk

Historia

Pracuje w Zakładzie Historii Najnowszej 1918-1945 w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi ćwiczenia zarówno z historii powszechnej, jak i historii Polski, a także z geografii politycznej. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół idei jedności słowiańskiej po II wojnie światowej.

Od zawsze pasjonowała ją Rosja i obszar postsowiecki. To właśnie tam z największą chęcią realizuje swoje podróżnicze zapędy. Jej marzeniem i celem jest Kaukaz Północny oraz Kałmucja — kraina położona na krańcu Europy. Od niedawna jest również zafascynowana Bałkanami.

Od kilku lat, jak mówi, ma niezwykłą satysfakcję i przyjemność prowadzić warsztaty dla maturzystów.

mgr inż. Anna Zalewska

Matematyka

Absolwentka matematyki na Politechnice Śląskiej. Od kilku lat przygotowuje maturzystów do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z UŚ Maturzystów związana jest od początku jego istnienia. Ucznia zdolnego wyszlifuje do perfekcji, uczniowi z lukami w wiedzy pomoże je połatać i dobrze zrozumieć temat. Zawsze stara się pokazać, że TO MA SENS i że matematyka to nie suche wzorki, lecz spójna całość.

Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim analiza matematyczna i teoria liczb. Jest autorką wielu materiałów edukacyjnych, e-learningowych i scenariuszy lekcji dla dzieci i młodzieży.

Prywatnie amatorka pływania i ratownik wodny. Od lat związana jest z chorzowskim Oddziałem WOPR, gdzie udziela się społecznie w ramach pracy w Zarządzie Oddziału, a kiedyś również jako instruktor Dziecięcej Sekcji Ratowniczej.

dr Marta Baron–Milian

Język polski

Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii „Artes Liberales” w Warszawie. Asystent naukowy w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą związkom literatury i ekonomii.

Bardziej od czytania i mówienia o tym, co się czyta, lubi tylko jeździć samochodem.

dr Natalia Stępień–Lampa

Wiedza o społeczeństwie

Jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką edukacyjną i szansami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.

W 2010 roku ukończyła Szkołę Trenerów. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia szkoleń wykorzystuje w pracy dydaktycznej, prowadząc ćwiczenia i konwersatoria dla studentów politologii na Uniwersytecie Śląskim.

Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W lipcu 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.

Jest również instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i po godzinach pracuje z dziećmi i młodzieżą. Kocha góry, w tym w szczególności Tatry. Zimą jeździ na nartach, latem na rolkach. Ostatnio zachwyca się sagą „Pieśni lodu i ognia” George’a R.R. Martina oraz kryminałami J. Nesbo.

mgr Paulina Dybał

Chemia

Doktorantka w Zakładzie Chemii Organicznej na Uniwersytecie Śląskim. Od dwóch lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim Maturzystów, a od pięciu lat udziela lekcji chemii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii organicznej oraz biotechnologii i ochrony środowiska. Jako trener chciałaby pomóc swoim uczniom w osiągnięciu jak najlepszych wyników maturalnych i dostaniu się na wymarzone studia.

W wolnych chwilach lubi podróżować, uciekać od codziennego zgiełku w góry i próbować nowych rzeczy. Ostatnio uczy się wspinaczki skałkowej i języków obcych, a jej nowym marzeniem jest trekking dookoła Annapurny i dotarcie do Mount Everest Base Camp.

dr Anna Fuchs-Urbisz

Biologia

Pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, gdzie w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne. W swojej pracy interesuje się procesem oogenezy, czyli formowania żeńskich komórek rozrodczych a także funkcjonowaniem zespołów komórek płciowych w gonadach żeńskich u pierścienic.

Poza pracą, prowadzi różnorodne zajęcia i warsztaty starając się popularyzować biologię a w szczególności embriologię wśród dzieci i młodzieży. Współpracuje także z UŚ Dzieci a od 2012 roku jest współorganizatorem Ogólnokrajowej Konferencji Arthropod skierowanej do młodych naukowców. Czas wolny spędza na zabawie z dwójką dzieci, w kinie lub na wycieczkach.

dr Łukasz Chajec

Biologia

Biolog, pozytywnie zakręcony edukator, pracownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz nauczyciel akademicki w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Członek Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Dzieci oraz Uniwersytetem Śląskim Maturzystów, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko rozumianej biologii. Organizator Nocy Biologów UŚ oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców ARTHROPOD. W polu jego zainteresowań naukowych znajduje się przede wszystkim szeroko pojęta biologia komórki, embriologia i histologia zwierząt oraz fizjologia człowieka. Jego głównym edukacyjnym celem jest uświadomienie innym, że żywopłot to nie roślina, banan to jagoda oraz że robaki nie latają, a jedynie mogą zamieszkiwać nasze jelita.

W wolnych chwilach (których nie ma za wiele) lubi podróżować, czytać powieści kryminalne, spędzać czas z przyjaciółmi oraz gotować… i oczywiście jeść.

mgr Sabina Strózik

Język polski

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, lektorka języka polskiego jako obcego (w latach 2017-2019 na pekińskich uniwersytetach). Kiedy nie uczy, czyta i zastanawia się, jak te lektury w uczeniu wykorzystać albo jak napisać recenzję do „artPAPIERU”, z którym jest od kilku lat związana. Niewiele rzeczy sprawia jej taką przyjemność, jak rozmowy o literaturze, podróżowanie i wystawy malarstwa.

mgr Mirosław Szumny

Geografia

Magister geografii, doktorant Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim, egzaminator maturalny, współautor podręcznika Ciekawi świata 1, Geografia, zakres rozszerzony, wydawnictwo Operon. Wieloletni nauczyciel dyplomowany pracujący z młodzieżą licealną. Zainteresowania: turystyka, fotografia, wspinaczka górska i skałkowa.

dr Anna Brzeska

Matematyka

Doktor nauk matematycznych, starszy wykładowca w Instytucie Matematyki UŚ. Członek jury Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków, nauczyciel mianowany. Organizatorka stanowiska pokazowego Instytutu Matematyki UŚ w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki. W kręgu jej zainteresowań naukowych leżą topologia, logika, teoria mnogości oraz szeroko rozumiana teoria gier, z których zakresu od lat prowadzi wykłady dla studentów kierunku matematyka. Chętnie korzysta z dobrodziejstw platformy moodle. Na zajęciach przez siebie prowadzonych wysoko ceni zaangażowanie, pomysłowość i konstruktywną dyskusję rozwiązania.
Jej mottem jest: cokolwiek robisz, rób to najlepiej, jak potrafisz.

mgr Magdalena Wieczorek

Wiedza o społeczeństwie

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego: historii o specjalności nauczycielskiej oraz politologii o specjalności samorząd terytorialny. W 2018 r. ukończyła kurs zarządzania w oświacie. Jest także certyfikowanym coachem I stopnia EDU COACH ICI. Od lipca 2008 roku jest Radną Rady Miasta Katowice.
Od 16 lat uczy historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Jest opiekunem naukowym laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Interesuje się edukacją regionalną, dlatego aktywnie inicjuje i angażuje się w działania w tym zakresie min. Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, konkursy debat oksfordzkich.
Jest asystentem społecznym eurodeputowanego dr Jana Olbrychta.
Od 2014 przewodnicząca Komisji Edukacji w Katowicach.
Prywatnie szczęśliwa żona i mama Bartosza.

mgr Wioletta Lniak

Fizyka

Absolwentka inżynierii biomedycznej na Politechnice Śląskiej oraz fizyki medycznej na Uniwersytecie Śląskim. Doktorantka w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań oraz studentka informatyki. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z fizyki w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz na uczelni wyższej. Jest członkiem Stowarzyszenia Popularyzatorów Nauki.

mgr Justyna Rostocka

Fizyka

Absolwentka Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka na Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań. Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz na poziomie studiów.

dr Sylwia Kania

Matematyka

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, nauczyciel dyplomowany. Naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, w obrębie jej zainteresowań znajduje się m.in. rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, trudności studentów i uczniów w rozumieniu pojęć matematycznych oraz modernizacja nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia. Jest autorką licznych publikacji o charakterze dydaktycznym, a nauczanie matematyki jest jej pasją.

mgr Jakub Jansa

Język angielski

Absolwent filologii angielskiej oraz prawa. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na prawie międzynarodowym oraz prawie anglosaskim. Przez szereg lat pracował jako lektor i tłumacz języka angielskiego. Obecnie jest prawnikiem w dużej katowickiej spółce. Prowadzi także zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Natalia Jarosz

Biologia

Absolwentka biotechnologii, doktorantka IV roku biologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. W swojej pracy badawczej zajmuje się procesem spermatogenezy pijawek lekarskich. Prowadzi różnorodne zajęcia popularyzujące biologię w ramach Ogólnopolskiej Nocy Biologów, Śląskiego Festiwalu Nauki oraz Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji ARTHROPOD oraz I międzynarodowej konferencji BioS/TEM.

W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze, czytać kryminały i spędzać czas z przyjaciółmi.

mgr Jan Zając

Język polski

Literaturoznawca i psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ, interesuje się teorią i filozofią literatury, przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ. Lubi czytać książki, oglądać filmy i seriale oraz grać w gry wideo, a o tym, co przeczytał, obejrzał i w co grał – bardzo lubi rozmawiać.

dr Paweł Kozyra

Matematyka

Absolwent matematyki w UŚ oraz informatyki na Politechnice Śląskiej. W latach 2013-2017 doktoryzował się IMPAN w Warszawie. Doktor nauk matematycznych, adiunkt w IM UŚ. Doświadczony korepetytor matematyki.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół statystyki, matematyki dyskretnej oraz teorii niezawodności.

Miłośnik muzyki, pieszych wędrówek po górach oraz sportów wodnych.

mgr Aleksander Uszczyk

Geografia

Absolwent geodezji i kartografii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, geografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Od dzieciństwa pasjonował się geografią oraz informatyką co dzisiaj owocuje m.in. aktywną działalnością z pogranicza tych dwóch dziedzin (tzw. Systemy Informacji Geograficznej). Ponadto był członkiem trzech ekspedycji polarnych (Svalbard, Spitsbergen), gdzie prowadził badania dotyczące pokrywy śnieżnej i jej wpływu na geometrię oraz bilans masy lodowca. Czerpię ogromną satysfakcję z pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Śląskim prowadząc zajęcia z zakresu geografii.
Muzyka to jego kolejna pasja, w wolnych chwilach gra na gitarze oraz jambe/conga.

dr Katarzyna Papaja

Język angielski

Jest zatrudniona na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie na kierunku Filologia Angielska prowadzi badania naukowe oraz zajęcia z dydaktyki nauczania języka angielskiego i praktycznej nauki języka angielskiego. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z dwujęzycznością, wpływem emocji na uczenie się języka obcego oraz rolą nauczyciela w procesie nauczania języka obcego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz w Instytucie Goethego w Warszawie. Współpracuje także z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

Katarzyna Papaja jest współautorem Raportu dotyczącego nauczania dwujęzycznego w Polsce (Profile Report – Bilingual Education (English) in Poland oraz publikacji skierowanej do nauczycieli uczących w szkołach dwujęzycznych Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe (CLIL) – Wprowadzenie. Jest także stypendystką DAAD, a jej doświadczenie akademickie jak i pedagogiczne zdobyte w szkołach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Szwajcarii pozwoliło na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego jako obcego.

Jej wielką pasją jest nauczanie języka angielskiego, podróżowanie, literatura, jazda na nartach oraz pomoc w schronisku dla zwierząt. Sama posiada dwa kochane zwierzątka – kotka i pieska z którymi uwielbia spędzać czas wolny.

dr hab. prof UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek

Język polski

Dr hab., prof. UŚ, dydaktyk literatury. Ponad 15 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie, prowadząc również kółko teatralne i współpracując z Teatrem Zagłębia w Będzinie.  Egzaminator maturalny. Naukowo zajmuje się dydaktyką literatury oraz literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka książek: (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka oraz W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Redaktor czasopisma elektronicznego poświęconego literaturze dla dzieci i młodzieży “Paidia i Literatura”. Miłośniczka psów i jesieni.

mgr Daria Więcławek

Historia

Absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.
Historyczka i kulturoznawczyni, wieczna doktorantka w Instytucie Historii, zafascynowana dawnymi poradnikami (retro-coachingiem).

Jej zainteresowania badawcze plączą się wokół dziejów społeczeństwa XIX-wieku: ludzkich pasji, lęków i ambicji. Oprócz tego lubi dzielić włos na czworo (sześcioro, ośmioro) tropiąc rozmaite motywy kulturowe i archetypy w filmach, serialach i reality tv. Uwielbia schroniskowe kundelki. Na życie zarabia pisaniem quizów, ale nie lubi o tym rozmawiać.

dr hab. prof. UŚ Magdalena Piekara

Język polski

Literaturoznawczyni z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, prowadząca badania w obrębie dwóch epok: pozytywizmu i socrealizmu. Interesują ją głownie pęknięcia i szczeliny systemu w socrealizmie, a także problematyka emancypacji i asymilacji Żydów w pozytywizmie. Autorka trzech książek, dwóch o socrealizmie i jednej o pozytywizmie. Pisze właśnie kolejną książkę: „Widokówki socrealistyczne”.

mgr Aleksandra Więcek-Gigla

Język polski

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, doktorantka w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ, krytyczka literacka, koordynatorka w Uniwersytecie Otwartym. Bada poezję rewolucyjną i fotomontaże Dwudziestolecia Międzywojennego, a także szeroko pojęty dyskurs rewolucyjny w prasie międzywojennej. W czasie wolnym prostuje zastane nad lekturą mięśnie tańcząc salsę oraz spacerując z psami wszelkiej maści.

mgr Łukasz Durczyński

Historia

Jestem absolwentem historii (specjalność nauczycielska)  na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie.
Od 2006 roku uczę historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Jestem opiekunem naukowym laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a maturzyści zdają egzaminy powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

dr Paweł Gładki

Matematyka

Matematyką zajmuje się od zawsze :) Absolwent klasy mat-fiz-mat w „Piecku”, czyli w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, studia magisterskie skończył na Uniwersytecie Śląskim, doktorat na Uniwersytecie Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie, a następnie pracował w Instytucie Fieldsa w Toronto i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie wrócić do Polski i związać swoją karierę z Uniwersytetem Śląskim. Zawodowo zajmuje się algebrą i jej związkami z geometrią i teorią liczb. Prowadzi badania we współpracy z ośrodkami naukowymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech, gdzie co roku spędza od kilku tygodni do kilku miesięcy, wykłada matematykę na swej macierzystej uczelni, ale także na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, utrzymuje też żywe kontakty z najmłodszymi adeptami Królowej Nauk i od wielu lat jest jurorem Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków. Poza aktywnością naukową, dydaktyczną i popularyzatorską sporo czasu poświęca też obowiązkom administracyjnym, w szczególności jest koordynatorem programu wymian Erasmus+ dla studentów matematyki — można zatem bezpiecznie założyć, że matematyka wypełnia ok. 30% jego życia. Drugie 30% wypełnia, oczywiście, zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, a więc przede wszystkim spanie (tak, tak, na spanie poświęcamy średnio 1/3 naszego życia!) i jedzenie. Jeżeli zaś dr Gładki nie dowodzi akurat żadnych twierdzeń, nie wykłada matematyki, nie śpi, ani nie je — to albo się wspina, albo jeździ na nartach, albo gdzieś biega z plecakiem, gdyż to właśnie góry, zaraz obok matematyki, nadają rytm jego życiu: z tego właśnie powodu 10 lat temu wyprowadził się z Katowic i obecnie razem z żoną i dwiema córeczkami mieszka we własnoręcznie zbudowanym drewnianym domku w Beskidzie Żywieckim.

Menu